تازه های نشر تازه های نشر

 
عنوان کتاب: مدیریاری حرفه ای
مولف: سید یوسف رضوی
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی
سال نشر: 1396
تعداد صفحات: 288
قیمت: 25000 تومان
 
 
فهرست مطالب