تازه های نشر تازه های نشر

 
عنوان کتاب: راهنمای عملی آینده نگاری
مولفان: دکتز سعید خزایی و مریم وکیل زاده
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی
سال نشر: 1395
تعداد صفحات: 376
قیمت: 25000 تومان
 
 
فهرست مطالب